Malaysia vật lộn với đống phế liệu của thế giới

Hàng trăm bao tải chứa đầy rác thải nhựa từ Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Tây Ban Nha tràn cả ra đường khu công nghiệp Pulau Indah ở Selangor.

Malaysia vật lộn với đống phế liệu của thế giới

Hotline tư vấn miễn phí: 0961 555 279
Gọi điện SMS Chỉ đường